✨Mari-lah Bergembira Raya- Like • Share • Tag & Menang✨

Terma & Syarat:

 • Terbuka kepada semua warganegara Malaysia berumur 12 tahun ke atas kecuali kakitangan pengurusan dan kakitangan yang menyewa di Star Avenue Lifestyle Mall.
 • Tempoh peraduan akan bermula pada 1 Mei 2020 hingga 31 Mei 2020. Star Avenue Lifestyle Mall berhak meminda tempoh peraduan pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.
 • Penyertaan yang diterima di luar daripada tempoh peraduan akan dibatalkan secara automatik, dan sebarang surat-menyurat tidak akan dilayan.
 • Peserta boleh mengemukakan seberapa banyak penyertaan yang dikehendaki sepanjang tempoh peraduan.
 • Star Avenue Lifestyle Mall berhak untuk menyingkirkan atau membatalkan mana-mana penyertaan tanpa memberikan sebarang notis kepada peserta atau pihak berkaitan.
 • Star Avenue Lifestyle Mall berhak untuk menukar/menangguh/membatalkan aktiviti/pertunjukan pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.
 • Star Avenue Lifestyle Mall berhak untuk menarik balik hadiah sekiranya mendapati pemenang melanggar syarat-syarat dan peraturan peraduan.
 • Dengan menyertai peraduan ini, semua peserta sedia maklum dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat serta keputusan yang dibuat oleh Star Avenue Lifestyle Mall.
 • Star Avenue Lifestyle Mall berhak untuk meminda atau menukar terma & syarat tanpa sebarang notis. Semua keputusan yang berkaitan dengan peraduan ini adalah muktamad dan sebarang surat-menyurat tidak akan dilayan.
 • Perlindungan Data: Dengan menyertai peraduan ini, peserta memberi kebenaran kepada pihak Star Avenue Lifestyle Mall untuk menggunakan nama, gambar atau imej bagi tujuan pengiklanan, dan publisiti dimasa akan datang, yang berkaitan dengan peraduan dalam laman media sosial Facebook tanpa pampasan tambahan, pemberitahuan atau kebenaran.
 • Semua acara, hadiah dan terma & syarat adalah tertakluk kepada perubahan tanpa sebarang notis.
 • Untuk menyertai, peserta hendaklah mematuhi setiap langkah seperti di nyatakan di atas.